top of page

Aardappels poten

Na veel vergelijk en onderzoek is gekozen voor het frezen in ruggen en daarna het toedienen van kunstmest. Voor de Struik frees staat een Steyr 6145 die met boost 170 PK levert! Met de brede banden proberen we zo bewust mogelijk met de bodem om te gaan. 

Na het frezen worden de aardappels gepoot met de Miedema Structural met aanaardkap. 

Plant-uien laden

Een mooie complicatie van de uien-oogst 2016/2017. Een klein deel van het uienareaal zijn plant-uien, het andere gedeelte zijn gele zaai-uien. Uien is markttechnisch een speculatief gewas maar kan juist daarom een interessant gewas zijn. 

Aardappeloogst 2017

De video is gemaakt aan het begin van rooiseizoen 2017. De omstandigheden waren goed. 

Echter na hevige regenval was er veel wateroverlast. Zeker op percelen waar afwatering moeizaam verliep is er schade geleden. 

Aardappeloogst 2017

De video is gemaakt aan het begin van rooiseizoen 2017. De omstandigheden waren goed. 

Echter na hevige regenval was er veel wateroverlast. Zeker op percelen waar afwatering moeizaam verliep is er schade geleden. 

Knolselderij oogst 2017

Op de website zien we de knolselderij in Dreischor gerooid worden. 

Door de eigen bietenrooier kunnen we op het juiste moment de oogst binnen halen. 

bottom of page